Verbindt ondernemers in Brabant!

Disclaimer

Dit is de privacyverklaring van MKB Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17165845, inzake de website mkbgroeit.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door MKB Eindhoven door middel van het klantensysteem van MKB Eindhoven en de verwerkingen via onze website mkbgroeit.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

MKB Eindhoven respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van mkbgroeit.nl. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van MKB Eindhoven. U dient zich ervan bewust te zijn dat MKB Eindhoven niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op de mkbgroeit-website bent als de URL is gewijzigd.

Hoe gaan we om met uw gegevens?

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van mkbgroeit, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van MKB Eindhoven en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door MKB Eindhoven worden gebruikt om u te informeren over mkbgroeit-producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mkbgroeit-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door MKB Eindhoven. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en MKB Eindhoven.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich afmelden door de link onderaan de betreffende mail.

Gebruik van beschikbaar gesteld foto en filmmateriaal

MKB Eindhoven heeft het recht het aan mkbgroeit beschikbaar gestelde beeldmateriaal naar geheel eigen inzicht en creativiteit te monteren, waarbij geen wijzigingen worden aangebracht, die enige vorm van aantasting aanbrengt, die nadeel zou kunnen toebrengen aan de persoon van en/of de organisatie die het beeldmateriaal beschikbaar heeft gesteld.

Gebruik van beschikbaar gestelde teksten

MKB Eindhoven heeft het recht de aan mkbgroeit beschikbaar gestelde teksten naar geheel eigen inzicht en creativiteit te herschrijven, waarbij inhoudelijk geen wijzigingen worden aangebracht, die enige vorm van aantasting aanbrengt, die nadeel zou kunnen toebrengen aan de persoon van en/of de organisatie die de teksten beschikbaar heeft gesteld.