Verbindt ondernemers in Brabant!

Hoe sterk is de Brainport-veerkracht?

Bekijk meer activiteiten
Activity image

Masterclass

theater De Schalm, Veldhoven | 28 sep 2021 | 09:00 tot 11:30 uur


Nergens is de groei-na-corona zo groot als in de Brainport-regio. Otto Raspe, hoofd RaboResearch, geeft in deze masterclass zijn visie op de economische veerkracht van ons land en onze regio. Ook de gevolgen van de Miljoenennota komen aan de orde tijdens deze interactieve bijeenkomst in theater De Schalm in Veldhoven. 

De Nederlandse economie staat er ondanks de coronapandemie weer goed voor, zo blijkt uit alle cijfers. Het steunbeleid van de overheid lijkt de nadelige effecten op productie en arbeidsmarkt beperkt te hebben. Aan het steunprogramma komt binnenkort een einde.

Over de kansen en bedreigingen, te verwachten scenario’s en toekomstperspectief horen we in deze masterclass meer van Otto Raspe, hoofd Regio’s en Thema’s van RaboResearch. Hij gaat ook in op mogelijke gevolgen van de Miljoenennota voor de ondernemers in onze regio. En uiteraard is er volop gelegenheid daarover met hem en elkaar in gesprek te gaan.

Otto Raspe heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van onderzoek naar sectorale, regionale en stedelijke ontwikkelingen. Eerder werkte hij voor het Planbureau voor de Leefomgeving en TNO. Hij is tevens voorzitter van de Nederlandse Regional Science Association (RSA).

Gratis voor leden MKB Eindhoven; Niet-leden betalen een bijdrage van 95 euro. Kosten zijn aftrekbaar voor de belasting.

We zorgen voor een veilige omgeving en nemen de coronamaatregelen in acht.

LET OP! Het theater is verplicht om te testen voor toegang

Deze activiteit maakt deel uit van het leerprogramma MKB Groeit! en is een initiatief van 
MKB Eindhoven, Rabobank Regio Eindhoven en vele partners. Door samenwerking geven wij invulling aan onze ambitie om de ondernemer, team en organisatie beter te maken. En zo bij te dragen aan een sterker MKB; de motor van de economie.