Home

MKB Eindhoven is een netwerkorganisatie van en voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
Samen werken we aan een sterker en kansrijker mkb in Zuidoost-Brabant via:

 • MKB Groeit! hét netwerk voor ondernemers met groeiambities;
 • MKB Werkt! voor een optimale personeelsvoorziening;
 • MKB Goed Geregeld! biedt speciale support bundels aan;
 • MKB Netwerkt! draagt bij aan samenwerking en krachtenbundeling.

organisatie

Hét online kennisplatform
MKB Eindhoven is initiatiefnemer van
MKB Groeit! Dit programma is gericht op bevordering en realisering van de groei- ambities van mkb-ondernemers. Belangrijk instrument is de gezamenlijke portal
MKB Groeit! hét online kennisplatform van en voor ondernemers in de regio. Dit bevat onder meer:

 • Netwerk van experts in diverse branchesNaar MKBGroeit
 • Boeiende en leerzame blogs van ondernemers
 • Regionale agenda voor ondernemers
 • MKB Academy
 • Gesprekken met groeimentoren
 • Inspirerende Masterclasses

Vacatureservice en Vacaturecafé
MKB Werkt! is een arbeidsmarkt-
programma waarin we met een vraag-
gerichte aanpak het midden- en kleinbedrijf ondersteunen bij het vervullen van de personeelsbehoefte. Ons team
MKB Werkt! is werkgevers van dienst met:

 • Online Vacatureservice via mkbwerkt.nl;Naar MKBGroeit
 • Vacaturecafés: laagdrempelige ontmoeting tussen werkgevers en werkzoekenden, inclusief workshops voor werkzoekenden

Support op maat
MKB Goed Geregeld! bestaat uit een flexibel en modulair systeem van supportbundels voor het midden- en kleinbedrijf. Tegen een vast bedrag per maand kunnen mkb-ondernemers zich abonneren op bijvoorbeeld:Naar MKBGroeit

 • de Basisbundel;
 • de Juridische bundel;
 • de P&O bundel.

Hiermee spelen ze tijd en capaciteit vrij om te kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen, groei realiseren en resultaat verhogen. De noodzakelijk activiteiten die niet tot hun corebusiness behoren, besteden ze uit tegen een aantrekkelijk tarief aan vertrouwde partners.

mkb-netwerkt

Samen kunnen we meer!
MKB Eindhoven verbindt initiatieven en ondersteunt werkgevers(verenigingen) of netwerken, bijvoorbeeld in een secretariaatsrol of via kennisdeling. Ook dienen we als vraagbaak voor gemeenten, regio’s en provincies op het gebied van arbeidsmarktbeleid, werkgevers-benadering en regelgeving. In Zuidoost-Brabant leverde we bijvoorbeeld een bijdrage aan het sectorplan dat enkele arbeidsmarktprojecten bevat.

Samen aan de slag
Word lid van MKB Eindhoven voor 295 euro Download onze flyerper jaar en profiteer van de vele voordelen!
Meer informatie en aanmelden.