Missie

Missie MKB Eindhoven
MKB Eindhoven levert sinds 2004 een effectieve bijdrage aan versterking van het midden- en kleinbedrijf in de regio Zuidoost-Brabant. Het mkb kan daardoor maximaal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze regio, één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. MKB Eindhoven kiest voor een pragmatische, branche overstijgende aanpak en opereert als een daadkrachtige projectenorganisatie. Samenwerking met andere organisaties staat voorop in het realiseren van de doelstellingen.

MKB Eindhoven:

  • maakt zich sterk voor meer dan 3.000 ondernemers in midden- en kleinbedrijf in Zuidoost-Brabant;
  • geeft stem aan bedrijven die samen goed zijn voor 60% van de werkgelegenheid;
  • ondersteunt mkb’ers in realisering groeiambities o.a. door organiseren gezamenlijke (online) infrastructuur;
  • ondersteunt met een vraaggerichte aanpak mkb’ers bij het vervullen van de personeelsbehoefte;
  • werkt samen met andere werkgeversorganisaties aan een verbetering en versterking van regionale economie en arbeidsmarkt.