Verbindt ondernemers in Brabant!

Profiel, Missie en Aanpak

PROFIEL
MKB Eindhoven is een netwerkorganisatie van en voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf in de regio Brabant.
Door krachtenbundeling en samenwerking levert onze organisatie sinds 2004 een effectieve bijdrage aan versterking van het midden- en kleinbedrijf en de regionale economie.


MISSIE
MKB Eindhoven:

  • Maakt zich samen met partners sterk voor de meer dan 3.000 ondernemers in midden- en kleinbedrijf die deel uitmaken van ons netwerk in Brabant.
  • Geeft stem aan bedrijven die samen goed zijn voor 72% van de werkgelegenheid.
  • Ondersteunt mkb’ers in de realisering van hun groeiambities en bij het vervullen van de personeelsbehoefte.
  • Zoekt samenwerking met andere werkgevers-, werknemers-, branche- en kennisinstellingen om gezamenlijke doelen te realiseren.
  • Werkt samen met andere relevante partijen om gezamenlijke doelen te realiseren.


AANPAK
MKB Eindhoven is een netwerkorganisatie die van aanpakken weet! We kiezen voor een pragmatische, branche overstijgende werkwijze en opereren als een actieve en daadkrachtige community van ondernemers. We werken via vraaggerichte en praktische programma’s en projecten zoals:

  • MKB Groeit!: een programma gericht op bevordering en realisering van de groeiambities van mkb-ondernemers.
  • MKB Werkt!: een arbeidsmarktprogramma waarin we ondernemers ondersteunen bij het vervullen van de personeelsbehoefte.

Voor een aantal projecten verwerven we subsidies. Voor deelname aan activiteiten vragen we eigen bijdragen. Ook zijn er inkomsten uit lidmaatschapsgelden en partnercontracten. Waar mogelijk maken we gebruik van expertise uit ons netwerk. Een kleine en flexibele staf waarborgt de organisatie en uitvoering van de activiteiten.