Verbindt ondernemers in Brabant!

Activity image

Webinar

Online | 04 okt 2022 | 11:00 tot 12:00 uur


Het verdwijnen van goederen of geld uit je bedrijf, frauduleuze financiële verslaggeving, corruptief handelen, informatielekken, integriteitsschendingen, misbruik van bevoegdheden, verleidingen… Fraude! Zelfs een ogenschijnlijk klein incident kan al grote gevolgen hebben voor je bedrijf!

Voorkom fraude!
Stappenplan van vertrouwen naar grip

De mogelijkheden voor frauduleus handelen zijn de laatste jaren significant toegenomen door bijvoorbeeld digitalisering, internationalisering, werken in de cloud en de enorme toename van data(stromen). Ook groeit de behoefte door een toenemende prestatiedrang en financieel gewin van bedrijven en personen.

Fraude kan gepleegd worden door personen binnen of buiten je bedrijf. Bovendien kent fraude meerdere vormen en doeleinden. Hoe krijg je het onder controle? Tijdens dit webinar beantwoorden we de volgende vragen:

  • Wat is de werkwijze van interne en externe fraudeurs en hoe kun je dit herkennen?
  • Welke vormen van fraude zijn er en welke risico’s vormen ze?
  • Welke organisatorische maatregelen kun je treffen om fraude te voorkomen?
  • Welke technische aanpassingen kun je doen om fraude te voorkomen?
  • Wat kun je doen bij een vermoeden of constatering van fraude?

Deze webinar is bestemd voor directie, IT-management, financieel management, operationeel management en (mede)verantwoordelijken voor IT, cybersecurity en dataprivacy. Sprekers: Han Wijers  en Michael Waterman van ACA IT Solutions, specialisten op het gebied van fraudepreventie en cybersecurity. Deelname is gratis.

Deze activiteit maakt deel uit van het leerprogramma MKB Groeit! en is een initiatief van onze partner ACA IT-Solutions. Door samenwerking geven wij invulling aan onze ambitie om de ondernemer, team en organisatie beter te maken. En zo bij te dragen aan een sterker MKB; de motor van de economie.