Verbindt ondernemers in Brabant!

RSV PVO

Onderwijs

Het RSV PVO is een onderwijsorganisatie die als doel heeft elke leerling in onze regio de meest passende onderwijsplek te bieden.

Dat kan in zowel het regulier voortgezet onderwijs als in het speciaal voortgezet onderwijs zijn of in het praktijkonderwijs.

Onze regio omvat 13 gemeenten en er wordt onderwijs geboden aan bijna 30.000 leerlingen.

Behalve passend onderwijs vinden wij ook een passend vervolg op het onderwijs van belang.

Daarbij ligt de focus voor een belangrijk deel op de voorbereiding op en toeleiding naar de arbeidsmarkt voor leerlingen die daarbij extra ondersteuning en zorg nodig hebben.

Het gaat dan vooral om leerlingen uit het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs die onder het doelgroepenregister vallen.

Het samenwerkingsverband hecht daarbij vooral aan een goede relatie en samenwerking met het MKB.

Contactpersoon

Rutger van Deursen

Directeur

Medewerkers van RSV PVO

Met een account van MKB Eindhoven