Verbindt ondernemers in Brabant!

Leveringsvoorwaarden

U wordt lid van MKB Eindhoven voor het bedrag van 365 euro per jaar. Het lidmaatschap loopt per twaalf maanden en kan iedere maand ingaan. Na afloop van die periode wordt het automatisch verlengd; u hoeft hier niets voor te doen. Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dan vragen wij u dit schriftelijk (per e-mail) aan MKB Eindhoven aan te geven, één maand voor het einde van de contractperiode. Ingeval van (automatische) verlenging is MKB Eindhoven gerechtigd om de corresponderende vergoeding hiervoor in rekening te brengen.