Verbindt ondernemers in Brabant!

Dominique Bronzwaer

Foto_Dominique_Bronzwaer

Dominique Bronzwaer ondersteunt met enthousiasme en met inzet een ondernemer (of een groep ondernemers) bij de verkenning van een strategische marktkans en de definitie van een nieuw te ontwikkelen product of dienst. Vaak gaat het om een duurzaamheidsvraagstuk met een innovatief karakter in de mobiliteit- of bouwsector. Aspecten die aan bod kunnen komen zijn: klant-propositie, ontwerp van product/dienst, business case (baten/kosten/(co-)financiering) en realisatie-traject (ontwikkeling, productie, verkoop, dienstverlening & onderhoud).

“Tijdens mijn OKB-advieswerk richt ik mij ook op het inzichtelijk maken van de behoefte aan scholing en de nascholing van medewerkers vanuit de gedachten dat we in NL prima opleidingen hebben én dat de medewerker zich daarna kan en eigenlijk ook verder moet ontwikkelen, zowel in de praktijk als met opleidingen. Bijvoorbeeld met kennis en expertise op gebied van materialen en constructies.”

Achtergrond en ervaring
Het motto van Dominique: technologie is het hulpmiddel en niet het doel op zich. Zonder technologie geen innovatie, zo is het. Echter, de markt en de klant betaalt uiteindelijk voor het product of dienst en bepaalt daarmee ook of het een succes wordt of niet.
Als technisch bedrijfskundige heeft Dominique als eind- of programmaverantwoordelijke in een periode van 40 jaar expertise opgebouwd bij innovatievraagstukken in de sectoren truck manufacturing, fysieke distributie (Rijn- & binnenvaart) en prefab bouwindustrie (beton, staalbouw, installatietechniek).

Als OKB-businesscoach is Dominique een klankbord voor cliëntopdrachten afkomstig uit de wegenbouw, automotive sector, meubelindustrie en beroepsonderwijs.

Bekijk meer businesscoaches