Verbindt ondernemers in Brabant!

Wim Lagemaat

Wim_Lagemaat

Wim Lagemaat richt zich met name op ondernemers met vragen rond fiscaliteit, rechtsvormen en overnames. Is er hulp van specialisten nodig, dan is het coördineren een belangrijke zaak.

“Goede financiële informatie hoort de basis voor een onderneming te zijn. Met sturingselementen kunnen veel bedrijfsvraagstukken beter worden benaderd. Advisering zonder een goede informatie is ondoenlijk, vandaar de uitdaging voor de ondernemer een goed financieel systeem te realiseren. Mijn motto is dan ook: kennis is macht.”

Achtergrond en ervaring
Wim is ruim 35 jaar werkzaam geweest als registeraccountant, voornamelijk acterend in het Midden (-en Klein) Bedrijf. Met de ruime “huisartsfunctie” en vanuit de bestaande vertrouwensrelatie zijn ondernemers geholpen met zaken die voor hen veelal vreemd waren. Met regelmaat wordt Wim gevraagd deel te nemen in besturen en om zich als adviseur aan ondernemingen te verbinden.
Ruim 100 ondernemers, in diverse sectoren, zijn door Wim de afgelopen 10 jaren als OKB-businesscoach al begeleid. De vraagstukken waren divers, zoals overnamen, subsidiezaken, fiscale vraagstukken, bedrijfsstructuren, opvolging, informatievoorziening, beëindiging, faillissement, doorstart al of niet met schuldsanering.

Bekijk meer businesscoaches