Home

MKB Eindhoven is een organisatie van en voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
Samen werken we aan een sterker en kansrijker mkb in Zuidoost-Brabant via:

 • MKB Groeit! hét netwerk voor ondernemers met groeiambities;
 • MKB Werkt! voor een optimale personeelsvoorziening;
 • Algemene belangenbehartiging in samenwerking met ander werkgeversorganisaties.
organisatie

Hét online kennisplatform
voor Zuidoost-Brabant

MKB Eindhoven is initiatiefnemer van
MKB Groeit! Dit programma is gericht op bevordering en realisering van de groei- ambities van mkb-ondernemers. Belangrijk instrument is de gezamenlijke portal
MKB Groeit! hét online kennisplatform van en voor ondernemers in de regio. Dit bevat onder meer:

 • Netwerk van experts in diverse branchesNaar MKBGroeit
 • Boeiende en leerzame blogs van ondernemers
 • Regionale agenda voor ondernemers
 • MKB Groeit! Academy
 • Gesprekken met groeimentoren
 • Inspirerende Masterclasses

Vacatureservice en Vacaturecafé
MKB Werkt! is een arbeidsmarkt-
programma waarin we met een vraag-
gerichte aanpak het midden- en kleinbedrijf ondersteunen bij het vervullen van de personeelsbehoefte. Ons team
MKB Werkt! is werkgevers van dienst met:

 • Online Vacatureservice via zobwerkt.nl;
 • Vacaturecafés: laagdrempelige ontmoeting tussen werkgevers en werkzoekenden, inclusief workshops voor werkzoekenden.
 • Vacaturecafé Special voor jongeren met praktijkopleidingNaar MKBGroeit
 • Instrument eProfielen (digitaal loopbaandossier)

Algemene Belangenbehartiging
Naast de praktische projecten ondersteunt MKB Eindhoven werkgevers(verenigingen), bijvoorbeeld in een secretariaatsrol of via het bijdragen van kennis op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Daarbij pleit MKB Eindhoven voor:

 • Verbetering van het arbeidsmarktbeleid en werkgeversdienstverlening;
 • Uniforme regelingen (minder verschillen tussen gemeenten);
 • Één loket voor publieke arbeidsbemiddeling voor werkgevers.

Samen aan de slag voor een kansrijk en innovatief mkb

 • U kunt sympathisant worden van
  MKB Eindhoven voor € 25 per jaar. Klik hier voor het aanmeldformulier.
 • U kunt zich aanmelden als expert op de website van MKB Groeit! voor een bedrag van € 195 per jaar. U bent dan automatisch sympathisant. Bekijk hier de voorwaarden.
 • Aanmelden nieuwsbrief